Word vrijwilliger
Krijg de mooiste werkplek van Nederland!

Werken in het groen

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn mag al vele jaren rekenen op de steun van een florerende, enthousiaste groep vrijwilligers. Zij zetten zich geheel belangenloos in voor het onderhoud en dagelijks reilen en zeilen van het arboretum. Onder begeleiding van Hans Boerstoel, voorman van het Bomenmuseum, wordt er gewerkt in de bomentuin zelf en worden allerlei klussen gedaan.

Contact met mensen

Ook kunt u zich opgeven voor werkzaamheden in het bezoekerscentrum met gezellige winkel of voor de organisatie en begeleiding van educatieprojecten en evenementen. Tevens zoeken we gastheren en gastdames voor de ontvangst en begeleiding van groepen die op bezoek komen in het Bomenmuseum en de daaromheen te organiseren catering. Belangrijk werk met het oog op het voortbestaan van het Bomenmuseum. Immers, de beschikbare financiële middelen voor extra mankracht zijn beperkt. 

Gezellige groep vrijwilligers

Als vrijwilliger verricht u niet alleen belangrijk werk in een schitterende omgeving, maar er wordt ook de mogelijkheid geboden om u aan te sluiten bij een enthousiaste en dynamische groep vrijwilligers. Het Bomenmuseum is zuinig op haar vrijwilligers. Daarom krijgt u door het jaar heen allerlei 'cadeautjes' zoals een kosteloos bezoek aan de evenementen in het arboretum en deelname aan de jaarlijkse vrijwilligersdag en andere bijeenkomsten voor vrijwilligers.

Coördinatie vrijwilligers

De coördinatie van de vrijwilligersactiviteiten ligt in de handen van Fleur de Beaufort. Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich aanmelden als vrijwilliger. Fleur is ook bereikbaar op info@bomenmuseum.nl

Aanmelden als vrijwilliger

Heeft u vrije tijd beschikbaar en groene vingers of andere toepasbare kwaliteiten en wilt u zich belangeloos inzetten voor het Bomenmuseum?

Meldt u zich dan aan en krijg de mooiste 'werkplek' van Nederland met enthousiaste collega's en een prettige werksfeer. In het aanmeldformulier zijn diverse interesses aan te vinken.

Volgens de privacy wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer info hierover kunt u lezen bij Contact & Privacy.

De heer of mevrouw (maak een keuze)
De heer
Mevrouw

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl