Collectiedatabase

Database

Zoals dat hoort bij goed collectiebeheer zijn alle exemplaren (accessies) opgenomen in een database.

In een periode van 5 jaar (2011 – 2015) zijn de gegevens die zijn overgekomen vanuit de Utrechtse situatie geactualiseerd, gecontroleerd en verwerkt in een nieuwe database. Deze zal nog enkele jaren veel aandacht vragen, omdat veel extra informatie nog ontbreekt (bijv. afbeeldingen).

De database zoals die nu is kan via internet worden bekeken. U kunt hier o.a. bekijken waar de verschillende exemplaren staan.

Aanbod medegebruik database

Het bomenmuseum biedt collega-arboreta en botanische tuinen de mogelijkheid gebruik te maken van de internetdatabase voor collecties. De database wordt nu al mede gebruikt door Trompenburg Tuinen en Arboretum, Pinetum De Dennenhorst in Lunteren en Pinetum Ter Borgh in Anloo. Omdat van een overgrote meerderheid van arboretumcollecties de hoeveelheid gegevens per boom (accessie) vaak beperkt is tot naam, herkomst (bron), afbeeldingen en plaats in de collectie, is het aantal in te vullen gegevens in de database eveneens beperkt. Dit voorkomt dat bij invoer en onderhoud niet een groot aantal velden moet worden doorlopen, die nooit of zelden gebruikt worden, hetgeen in bestaande collectiedatabases vaak het actueel houden en invoeren van data tijdrovend maakt. Hiermee blijft het onderhouden van de gegevens overzichtelijk voor een collectiebeheerder. Eventuele extra gegevens kunnen altijd in een daarvoor bestaand “neutraal” veld worden toegevoegd.

De zoekstructuur voor derden is gericht op een breder publiek dan alleen specialisten, mede omdat er gezocht kan worden naar de plaats waar een bepaalde boom in een collectie staat. Een veelgestelde vraag van bezoekers. Dit vereist wel een plattegrond van de collectie met GPS-gecodeerde plaatsen waar de bomen staan.

Het aanbod om mede gebruik te maken van deze voor collecties onmisbare opslag en ontsluitingsmogelijkheid voor collectiegegevens kan ook gepaard gaan met een verzoek aan het bomenmuseum om de gegevens van uw collectie bij te houden in de database en te adviseren over te gebruiken namen. Daarnaast kan ook gevraagd worden om de GPS-coördinaten van bomen in te meten met de in het bomenmuseum aanwezige apparatuur.

De database van het bomenmuseum zal dit jaar een zelfstandige plek op het internet krijgen (een eigen domein) en een neutrale uitstraling. Kortom, de z.g. “look & feel” zal aanzienlijk verbeterd worden, wat de aantrekkelijkheid voor publiek zal vergroten. Ook zal de database een eigen naam krijgen.

Indien u geïnteresseerd bent, neemt u dan contact op via info@bomenmuseum.nl. In een gesprek worden dan alle opties besproken, de database uitvoerig getoond en over de verdere diensten en kosten overlegd. Daarna volgt een offerte voor deelname.

Naar Collectiedatabase

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl