Contact

Graag tot ziens in het Bomenmuseum!

Contact

Het bezoek- en correspondentieadres:
Velperengh 13
3941 BZ  Doorn

0343 412 144
info@bomenmuseum.nl

Bankgegevens

IBAN NL69RABO0103960503
t.n.v. Stichting Von Gimborn Arboretum
BIC RABONL2U
BTW NL821275859B01
KvK 30270300
ANBI RSIN 821275859

Ontvang onze nieuwsbrieven: de Von Gimborn Gazet & het BloeiAlert

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, concerten, kunstexposities, wandelingen, kindermiddagen en andere evenementen? Wilt u worden geïnformeerd wanneer welke soorten in bloei staan? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrieven van het museum: de Von Gimborn Gazet en het BloeiAlert.

Aanmelden

Versturen

Uw Privacy

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn verwerkt uw persoonsgegevens als u een inhoudelijke relatie met het Bomenmuseum onderhoudt en als u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
 
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van uw betaling
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze afspraken uit te kunnen voeren
-  Het bijhouden van een jaarkarthouders register
-  U de nieuwsbrief van het Bomenmuseum toe te kunnen sturen indien u zich hiervoor heeft aangemeld.
 
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel een wettelijke bewaarplicht geldt.
Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben geen relaties met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Disclaimer

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Nationaal Bomenmuseum Gimborn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bomenmuseum.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bomenmuseum.nl.

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl