Nalatenschap
Een mooie botanische bestemming

Nalatenschap | een botanische bestemming

U kunt uw betrokkenheid bij het Bomenmuseum kenbaar maken door een legaat op te nemen in uw testament. Daarmee helpt u ons om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met onze wetenschappelijk beheerde topcollectie en met het Bomenmuseum als ‘levend biodiversiteitcentrum’. Een mooie botanische bestemming. 

Neem contact op

Neem contact op

In een testament kan worden vastgelegd welk deel van het te vererven vermogen aan de Stichting Von Gimborn Arboretum toekomt. Dit is mogelijk in de vorm van een geldbedrag (een legaat) of als percentage van de nalatenschap (een erfstelling). Met een Fonds op naam kan een concrete doelstelling voor de schenking worden bepaald of een keuze gemaakt worden uit de projecten die de stichting in het Bomenmuseum wil realiseren. De stichting betaalt geen schenkingsrecht over de gift en is geen successierecht verschuldigd over een donatie vanuit nalatenschap. 
Wij adviseren om een legaat, erfstelling of Fonds op Naam te overleggen met uw bank, accountant of notaris over de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden tot schenking. U kunt ook contact opnemen met ons voor vragen en hulp. Onze notaris is gaarne bereid te helpen.

Neem contact op

Aanmelden als vriend of erflater

Wij zien uit naar uw aanmelding. Na de verzending van uw aanmelding als vriend of erflater via het aanmeldformulier ontvangt u nader schriftelijk bericht van ons. Daarna nemen wij tevens persoonlijk contact met u op.

Volgens de privacy wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Meer info hierover kunt u lezen bij Contact & Privacy.

De heer | mevrouw (maak een keuze)
De heer
Mevrouw

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl