Onze Partners
Onmisbaar voor de toekomst van het Bomenmuseum

Founding Partners

De doorstart van het arboretum op eigen benen kon niet plaatsvinden zonder de ruimhartige financiƫle ondersteuning van enkele partijen, die het instellen van een bestemmingsfonds mogelijk maakten. De revenuen van het fonds ondersteunen de exploitatie en bieden de mogelijkheid om projecten van start te laten gaan in afwachting van derde geldstroom ondersteuning.

Meerjarenpartners

Een andere bijzondere plaats in de partnerschappen wordt ingenomen door fondsen die meerjarenafspraken voor ondersteuning maakten met het arboretum.
Dat zijn de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting (5 jaar schenkingen voor het algemene behoud van het arboretum) en de Stichting Thurkow Fonds (5 jaar vaste ondersteuning van projecten). Ook een fonds dat anoniem wenst te blijven, steunde ons 5 jaar bij projectuitvoeringen. Aparte vermelding verdient het pr- en communicatiebureau Eye & Image in Kats van waaruit ieder jaar ruime "in natura" ondersteuning plaatsvindt aan projecten en communicatie-uitingen van het arboretum.

Projectpartners

De afgelopen jaren zijn veel grotere en kleinere organisaties en fondsen bereid gevonden om projecten financieel te ondersteunen. De lijst projectpartners is daarom inmiddels indrukwekkend geworden (zie hieronder).

Een greep uit de gerealiseerde projecten

Het noemen van alle gerealiseerde projecten zou te ver voeren, maar enkele bleken zichtbepalend te zijn voor het arboretum.

De nieuw ingerichte en ontworpen parkeerplaats was een van de eerste wensen. De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij maakte dit mogelijk i.s.m. Arcadis. Ook de Ridderlijke Orde Balije van Utrecht voegde een aanzienlijk bedrag toe aan de realisatie, waarna Darthuizer Boomkwekerijen en Kwekerij Jan van Houtum in natura de aankleding van het nieuwe terrein mogelijk maakten.

Vervolg gerealiseerde projecten 

Eveneens een project van het allereerste uur was de interne herindeling van het bedrijfsgebouw, waarbij de huidige winkel ontstond. Partner hierin was Stichting De Boom uit Leusden.

Van groot belang bleek ook de stabilisatie van de waterhuishouding in het arboretum met zijn unieke aandeel kwelwater van hoge kwaliteit. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden financierde twee stuwen en de plaatsing ervan.

De boomhut werd de eerste nieuwe blikvanger in het arboretum. Voor jong en oud een bijzondere plek van ontspanning en educatie. Ook hier was Stichting De Boom een grote ondersteuner, naast de Leenheren van ’t Sticht, de Stichting Thurkow Fonds, Boomhut.nl, Hardeman Beveiliging, FBTS Doorn, Stichting Vrienden van de Botanische Tuinen in Utrecht, Servontyn Catering, Eye & Image Leusden en IVN Utrecht.

NIEUWS-160115-Kasbouw

Vervolg gerealiseerde projecten

Het Prins Bernhard Cultuurfonds (meer in het bijzonder de fondsen op naam Jo Bergacker Fonds en het Nomes-Pauli Fonds) was partner bij twee grote projecten, te weten de bouw van een wetenschappelijke collectiebeheeerdatabase en het uitbaggeren van het sloten- en vijverstelsel ter verbetering van de ecologische situatie.

De restauratie van het schelpenpad (voorheen het Babbelende Bomenpad) was ook een begrotelijke klus, die mogelijk werd gemaakt door steun van de landelijke Stichting voor Blinden en Slechtzienden en de Vereniging Bartimeus Sonneheerdt.

De laatste loot aan onze projectboom van forse omvang is de bouw van de nieuwe kweekkas. Dit project werd mogelijk door een schenking uit een particulier familiefonds.

Founding Partners

Elise Mathilde Fonds

Bijdrage aan bestemmingsfonds

K.F. Hein Fonds

Bijdrage aan bestemmingsfonds

Provincie Utrecht

Bijdrage aan bestemmingsfonds

Universiteit Utrecht

Bijdrage aan bestemmingsfonds

Projectpartners

Van Well van der Snoek

Video- en audiorondleiding door het arboretum

Dik Groen Fonds

Jeugdeducatie in samenwerking met NatuurWijs 

Elise Mathilde Fonds

Realisatie Cultuuragenda's

Stichting Carel Nengerman Fonds

Bijdrage vernieuwing jeugdeducatie

ANWB Fonds

Bijdrage voor nieuwe informatiebebording in het arboretum

Prins Bernhard Cultuurfonds

Ontsluiting collectie op internet en uitbaggeren waterwegen en vijvers

Stichting De Boom

Bijdrage voor het boomhut-informatiepunt en verbouwing bezoekersruimte

M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting

Meerdere bijdragen voor behoud in brede zin

KNHM Foundation

Bijdrage voor heraanleg parkeerplaats

Ridderschap van Utrecht

Bijdrage voor het bebordingsproject

Ridderlijke Duitse Orde
Balije van Utrecht

Bijdrage voor heraanleg parkeerplaats

Stichting Thurkow Fonds

Bijdragen aan: boominfopunt (tweemaal), zitmaaier, inforoute

Hoogheemraadschap “De Stichtse Rijnlanden”

Verbetering waterbeheer d.m.v. stuwaanleg

Landelijke Stichting voor Blinden Slechtzienden

Bijdrage aan restauratie schelpenpad

Vereniging Bartimeus Sonneheerdt

Bijdrage aan restauratie schelpenpad andere weg

Eye & Image

Concept-ontwikkeling, vormgeving, pr- en communicatie, deels in natura

IVN Utrechtse Heuvelrug & Krommerijn

Bijdrage voor boomhut-informatiepunt

Stichting Steunfonds Sandberg van Leuvenum

Bijdrage voor behoud in brede zin

Leenheren van ’t Sticht

Bijdrage voor het boominformatiepunt

Soroptimist International Club Utrechtse Heuvelrug

Donatie t.b.v. aanschaf clubkar

Boomkwekerij Darthuizer

Beplanting parkeerterrein

Kwekerij van Houtum

Beplanting parkeerterrein

Boomkwekerij G. Hoogenraad

Beplanting parkeerterrein

HBBZ - beveiliging

Bijdrage voor het boomhut-informatiepunt en in natura.

Boomhut.nl

Bijdrage voor het boomhut-informatiepunt

Stichting Leo de Vries

Beeldentuin

JanIvo stichting

Financiele ondersteuning cultureel evenementenprogramma 2016

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl