Start ArborTour

Start & inleiding

In tegenstelling tot de populaire opvatting dat wij op “de blauwe planeet” leven, zou het beter zijn om te spreken van “de groene planeet”. Toegegeven, er is nogal wat water op de planeet, maar dat is een nogal saai, klein molecuul van slechts 3 atomen. Als u H2O zegt, dan is alles wel gezegd. Maar de groene deken die het land op veel plaatsen bedekt is in de directe omgeving van onze planeet aanzienlijk unieker dan water.

Het groen staat voor een veel ingewikkelder chemisch molecuul, dat chlorofyl heet, ofwel bladgroen. En dat chlorofyl is vele malen complexer en actiever dan een watermolecuul. Het is de motor van de huidige samenstelling van de atmosfeer omdat het verantwoordelijk is voor het overgrote deel van de zuurstofvorming en de vastlegging van koolstof, tezamen hoofdverantwoordelijk voor het ontstaan van alle organische materie, waaruit uiteindelijk het leven voortkwam. Bladgroen is geconserveerd in miljarden groene algen en planten. Zij spelen daarmee de hoofdrol in de evolutie en instandhouding van onze huidige biosfeer.

Deze videoroute gaat u begeleiden langs een 11-tal bomen in de collectie, waarvan de eigenschappen illustreren hoezeer biologische evolutie ervoor zorgt dat elke soort door een unieke combinatie van soorteigen kenmerken en overgeërfde kenmerken van de voorouders, een eigen plaatsje heeft verworven op de planeet. Maar wat ze allemaal gemeenschappelijk hebben is dat ze GROEN zijn en onze planeet uniek maken, misschien wel in het hele heelal.    

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl