Wetenschappelijk fundament zorgt voor de
beste kwaliteit in educatie

De wetenschappelijke achtergrond van en kennis in het arboretum voegt extra waarde toe vooral ten behoeve van de educatie, maar ook voor het gebruik van plantenmateriaal voor onderzoek. Wetenschappelijke achtergrond zorgt ervoor dat de laagdrempelige informatie in het arboretum de juiste kwaliteit heeft.

Big history

De plaats die de mens en zijn omgeving innemen is een gevolg van een zeer lange geschiedenis van ca. 14 miljard jaar sinds het ontstaan van het heelal.
De eerste tekenen van 'leven' worden geschat op een ouderdom van ca. 10 miljard jaar geleden. Daarna begon de verdere evolutie van deze eerste kiemen. Een lange aanlooptijd werd gevolgd door een enorme versnelling nadat zuurstof op aarde in productie kwam en leidde tot de huidige biodiversiteit.
De beschrijving van de geschiedenis van het heelal, de aarde en het leven in grote stappen, met nadruk op oorzaak en gevolg, noemt men 'big history'.
In de Boomhut van Max is op drie panelen een deel van deze big history zichtbaar.

Naar Boomhut van Max

Evolutie

Evolutie is het leidende wetenschappelijke thema voor alle biologen. Het arboretum heeft tot taak om te laten zien hoe dit complexe proces verklaringen biedt voor een enorme hoeveelheid dingen die we om ons heen zien in de natuur.
Charles Darwin en Alfred Russell Wallace kwamen gelijktijdig tot het in die tijd schokkende inzicht dat het leven om ons heen niet statisch is, maar continue verandert (evolueert). Ook gaven zij verklaringen over de opvallende aangepastheid van organismen aan hun omgeving en hoe die omgeving de verandering van de organismen beïnvloedt en daarmee het ontstaan van nieuwe soorten en het uitsterven van anderen veroorzaakt.
De nog diepere oorzaken van verandering worden momenteel in hoog tempo ontsluierd, sinds we toegang hebben tot de meest elementaire natuurkundige en chemische processen in cellen op het niveau van individuele moleculen (zoals ons DNA).
In het arboretum doen we ons best om, waar mogelijk, deze nieuwe kennis laagdrempelig in te zetten, bijv. bij themawandelingen, evenementen etc.

Naar agenda

Biodiversiteit

4 miljard jaar biologische evolutie heeft geleid tot een enorme verscheidenheid aan planten, dieren, schimmels etc. Deze verscheidenheid wordt samengevat met de term biodiversiteit (biologische diversiteit).
Hoe biodiversiteit wordt gemeten is een veel bediscussieerd thema. Moeten we soorten tellen? Of misschien populaties? Of alleen genetische diversiteit? De uitkomst van die vraag is wel van groot belang voor organisaties die zeggen biodiversiteit te beschermen.
De kritische vraag moet dus altijd zijn, WAT voor biodiversiteit een organisatie wil beschermen en of de organisatie daarin een zinnige keuze heeft gemaakt. Het arboretum kan deze vraag niet beantwoorden, maar wel aandacht besteden aan de verschillende benaderingen.
In de kennisroute door het arboretum komen deze zaken ook aan de orde, naast illustraties van bijzondere biodiversiteit.

Wandelroutekaart op scherm

Kennisroute

De kennisroute bestaat uit zes thematisch opgezette consoles met tekst en illustraties.
De thema’s zijn: ondergronds, biodiversiteit, water, bovengronds, heide en hout in volgorde langs de route.
De teksten op de consoles tonen het belang van wetenschap voor goed begrip en illustratie van biodiversiteit. De teksten zijn veelal gebaseerd op recent onderzoek en zijn dus erg actueel.

De bedoeling van de route is dat de geduldige bezoeker even de tijd neemt om zijn/haar kennis wat bij te spijkeren en daarna het gevoel te hebben dat de kijk op het leven op aarde weer verrijkt is met onverwachte aspecten uit onverwachte invalshoeken.
Neem gerust de kinderen mee en vertaal de teksten naar hun kennis- en interesseniveau en neem de Boomhut van Max mee in de wandeling als extra beleving voor hen.

pdf Wandelroutekaart

Steun het Bomenmuseum | Steun botanisch erfgoed

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl