Steun ons zakelijk | word Botanic Guardian
De organisatie achter het Bomenmuseum

De steun vanuit ondernemingen is nodig en welkom!

Word zilveren of gouden vriend 

Zilveren en gouden vrienden dragen op een duurzame wijze bij aan de instandhouding en de uitbreiding van het Bomenmuseum en zijn collectie. Om deze collectie met haar enorme soortendiversiteit ook voor toekomstige generaties te kunnen behouden, is deze steun hard nodig.

Zilveren vrienden dragen financieel bij voor minimaal € 350,00 per jaar als schenking aan de stichting Von Gimborn Arboretum. Gouden vrienden dragen financieel bij voor minimaal € 1.000,00 per jaar als schenking. De stichting Von Gimborn Arboretum bezit de ANBI status, dus uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Ook behoeft de stichting geen schenkingsrecht te betalen over deze giften.

Ook bedrijven en instellingen kunnen zich als zilveren of gouden vriend aan het Bomenmuseum verbinden en daarmee hun betrokkenheid bij botanisch erfgoed en biodiversiteit uitdragen. Naast alle andere benefits van een zilveren of gouden vriendschap ontvangen deze zakelijke vrienden als organisatie het begeerde vignet ‘HORTUS Botanic Guardian’. Dit vignet is een bescheiden keurmerk met een grote impact en een duurzame betekenis. Het vignet mag voor de duur van de 'vriendschap'  gebruikt worden op correspondentie en communicatie-uitingen van de zakelijk vriend. 

Aanmelden als vriend
Laburnum - Goudenregen

Als dank aan onze vrienden

Als grote dank voor hun steun ontvangen zilveren en gouden vrienden de nieuwsbrieven Von Gimborn Gazet en BloeiAlert, een gratis jaarkaart voor twee personen en gratis toegang tot de buitenconcerten en alle overige activiteiten voor twee personen.

Gouden vrienden kunnen ook eenmaal per jaar kosteloos gebruik maken van een van de ontvangstruimten in het Bomenmuseum: het Paviljoen of het Prieel voor een besloten bijeenkomst tot 50 gasten. Alleen de catering wordt dan in rekening gebracht, de huur van de locatie krijgt een gouden vriend cadeau.

Overweegt u om particulier of zakelijk vriend te worden en stelt u prijs op een persoonlijke kennismaking? Dan komen wij graag met u in contact. U kunt deze wens aangeven op het aanmeldformulier. 

Aanmelden als vriend

Steun ons met uw bedrijf en ontvang het Botanic Guardian vignet

De komende jaren ontwikkelt het Bomenmuseum zich tot een nationaal kenniscentrum en beleefmuseum over het bomenrijk en zijn ‘verwonderingen’. Het aanbod voor bezoekers zal gefaseerd aanzienlijk worden uitgebreid. Ons museum mag niet rekenen op subsidies vanuit de overheid en pioniert dus op eigen kracht. Met ondernemerszin! Daarom roepen we vooral ook ondernemers op om het Bomenmuseum te steunen.

Bedrijven en instellingen kunnen zich als organisatie aan het Bomenmuseum verbinden en daarmee hun betrokkenheid bij botanisch erfgoed en biodiversiteit uitdragen. Zij worden vriend van het Bomenmuseum. Een zilveren vriend steunt het museum met een bedrag vanaf € 350,00 per jaar en een gouden vriend steunt het museum met een bedrag vanaf € 1.000,00 per jaar.  

Naast alle andere benefits van een zilveren of gouden vriendschap ontvangen deze zakelijke vrienden als organisatie het begeerde vignet ‘HORTUS Botanic Guardian’. Dit vignet is een bescheiden keurmerk met een grote impact en een duurzame betekenis. Het vignet mag voor de duur van de 'vriendschap'  gebruikt worden op correspondentie en communicatie-uitingen van de zakelijk vriend. 

Aanmelden als zakelijk vriend

Nalatenschap | een botanische bestemming

U kunt uw betrokkenheid bij het Bomenmuseum kenbaar maken door een legaat op te nemen in uw testament. Daarmee helpt u ons om ook in de toekomst zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met onze wetenschappelijk beheerde topcollectie en met het Bomenmuseum als ‘levend biodiversiteitcentrum’. Een mooie botanische bestemming. 

In een testament kan worden vastgelegd welk deel van het te vererven vermogen aan de Stichting Von Gimborn Arboretum toekomt. Dit is mogelijk in de vorm van een geldbedrag (een legaat) of als percentage van de nalatenschap (een erfstelling). Met een Fonds op naam kan een concrete doelstelling voor de schenking worden bepaald of een keuze gemaakt worden uit de projecten die de stichting in het Bomenmuseum wil realiseren. De stichting betaalt geen schenkingsrecht over de gift en is geen successierecht verschuldigd over een donatie vanuit nalatenschap. 
Wij adviseren om een legaat, erfstelling of Fonds op Naam te overleggen met uw bank, accountant of notaris over de financiële consequenties van de verschillende mogelijkheden tot schenking. U kunt ook contact opnemen met ons voor vragen en hulp. Onze notaris is gaarne bereid te helpen.

Neem contact op

Steunfonds

Wilt u het Bomenmuseum, zijn ontwikkeling en activiteiten heel gericht ondersteunen? Dan kunt u kiezen voor een bijdrage aan het bestemmingsfonds. Er bestaat ook de mogelijkheid om een Fonds op Naam op te richten met een bepaalde doelstelling of om een keuze te maken uit de projecten uit ons Projectenboek. Graag bespreken wij met u de mogelijkheden voor deze bijzondere vorm van steun. Neemt u hiervoor contact op met directeur Wilbert Hetterscheid via onderstaande button.

Bekijk het Projectenboek

Bankgegevens

Het bankrekeningnummer van de Stichting Von Gimborn Arboretum in Doorn is: NL69RABO0103960503EUR (BIC = RABONL2U).

Neem contact op

Aanmelden als vriend of erflater

Wij zien uit naar uw aanmelding. Na de verzending van uw aanmelding als vriend of erflater via het aanmeldformulier ontvangt u nader schriftelijk bericht van ons. Daarna nemen wij tevens persoonlijk contact met u op.

Volgens de privacy wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt binnen onze organisatie voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden uiteraard niet met derden gedeeld. Meer info hierover kunt u lezen bij Contact & Privacy.

De heer | mevrouw (maak een keuze)
De heer
Mevrouw
Versturen

Steun het Bomenmuseum | Steun botanisch erfgoed

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl