Het arboretum als ANBI

ANBI Status

Om het voortbestaan van het Von Gimborn Arboretum veilig te stellen, is in 2009 op particulier initiatief de stichting Von Gimborn Arboretum opgericht. De Universiteit Utrecht, voormalig eigenaar van het arboretum, heeft het eigendom in mei 2010 overdragen aan de stichting. Deze overgang heeft uiteraard gevolgen voor de opzet en het aanzien van dit nationaal en internationaal bekende bomenpark.

Doelstelling

De stichting Von Gimborn Arboretum staat onder voorzitterschap van Hector de Beaufort. Het bestuur en de directie van het arboretum, Wilbert Hetterscheid (wetenschappelijk directeur) en Fleur de Beaufort (algemeen directeur), beogen het park verder uit te breiden en haar gehele collectie voor de wetenschap te behouden. Ook zal in de toekomst binnen het park veel aandacht besteed worden aan (jeugd)educatie, recreatie en aan de ecologische verbinding van nationaal park de Utrechtse Heuvelrug met het rivierengebied. De Stichting Von Gimborn Arboretum bezit inmiddels de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bestuur en adviseurs

Het bestuur van de Stichting Von Gimborn Arboretum is als volgt samengesteld:
Hector de Beaufort: voorzitter en fondsenwerving, vacature: secretaris, Adri Briene: penningmeester, Hans Kattemölle: vice-voorzitter en fondsenwerving, en Aleid van Beuningen: bestuurslid, fondsenwerving en cultuur.

Adviseurs van bestuur en directie zijn:
Maaike van Heek-Mojet: adviseur pr, communicatie en vormgeving, Diederik Six: adviseur architectuur en bouwzaken, Hans Jansens van Gellicum: adviseur Ruimtelijke Ordening, Patrick Goossens: adviseur en coördinator vrijwilligers.
Het initiatief van de stichting Von Gimborn Arboretum wordt gesteund door een Comité van Aanbeveling.

KvK en financiën

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer: 30270300. Het RSIN-nummer is: 821275859.

Jaarberichten, jaarrekeningen, statuten en de oprichtingsacte zijn via onderstaande downloads te benaderen.

Jaarbericht 2018

Jaarrekening 2019

Statuten en oprichtingsakte

Samenvatting Beleidsplan

Steun de Groene Schatkamer | Steun biodiversiteit

Word Vriend en jaarkaarthouder

Bezoek ons op Facebook | Velperengh 13, 3941 BZ Doorn | info@bomenmuseum.nl